Cofnodi Gêmau Gwyddbwyll
Unwaith i ti ddechrau chwarae gwyddbwyll o ddifri mae'n werth dechrau cadw cofnod o dy gêmau er mwyn eu hastudio wedyn. Mae pob chwaraewr gwerth ei halen yn gwneud hyn, ac mae nifer o aelodau Tîm Gwyddbwyll Cymru yn cofnodi neu sgorio eu gêmau drwy ddefnyddio nodiant Cymraeg.

Cerdyn Sgorio Cymraeg

PDF     MSWORD

Cyn dechrau cofnodi gêm mae angen dysgu'r nodiant yn gywir. Mae chwaraewyr modern i gyd yn defnyddio nodiant algebraidd yn y gêm fodern i ddynodi sgwâr, ee. symud gwerinwr i sgwâr e4 = e4, symud Marchog i sgwâr e4 = Me4
Mae modd adnabod bob un o'r sgwariau ar y bwrdd drwy nodiant algebraidd. Mae Marchogion gwyn, er enghraifft yn cychwyn ar sgwariau b1 a g1. Defnyddir llyrthyren fach bob amser wrth ddynodi sgwar, a llythyren fawr wrth ddynodi darn. O symud y Marchog i f3 felly byddet yn cofnodi hyn gyda Mf3.
Dyma'r llythrennau sy'n cael eu defnyddio yn y Gymraeg i ddynodi'r darnau:
T
B
C
E
M
Teyrn
Brenhines
Castell
Esgob
Marchog
Gwerinwr

Rhai pethau eraill sydd angen eu dysgu:

  • Defnyddir y symbol + i ddangos Siach ee symud y Marchog i f6 i roi'r Brenin mewn Siach Mf6 +

  • Defnyddir x i ddangos darn yn cael ei gymryd ee Gwerinwr ffeil e yn cymryd Gwerinwr d5 exd5 neu Marchog yn cymryd Esgob ar d6 Mxd6 (neu MxE)

  • I ddynodi Siachmat defnyddir ++ neu # ee Brenhines yn symud i e7 i gael Siachmat Be7 ++

  • I ddynodi castellu defnyddir 0-0 am gastellu ochr y Brenin, a 0-0-0 am gastellu ochr y Frenhines.

  • I ddyrchafu Gwerinwr nodir y sgwar yn gyntaf ac yna'r darn mae'n cael ei ddyrchafu iddo ee e8B (neu e8=B)

  • Os oes dau ddarn yn medru symud i'r un sgwar nodir y sgwar mae'n symud ohono ee os oes dau gastell yn gallu symud i e1 nodir symud y castell o reng b i e1 fel Cbe1

  • Fel arfer mae y pwyntiau sy'n cael eu rhoi mewn gwyddbwyll yw 1 am ennill, ½ am gêm gyfartal a 0 am golli. Os yw Gwyn yn ennill mae hyn yn cael ei ddynodi fel 1-0, os yw du yn ennill fel 0-1.

Dyma enghraifft o gêm wyddbwyll yn cael ei chofnodi gyda nodiant Cymraeg.

[Digwyddiad "F/S"]
[Lleoliad"Belgrade, Serbia "]
[Dyddiad"1992.11.04"]
[Rownd "29"]
[Gwyn"Fischer, Robert J."]
[Du "Spassky, Boris V."]
[Canlyniad "1/2-1/2"]

1.e4 e5
2.Mf3 Mc6
3.Eb5 a6
4.Ea4 Mf6
5.O-O Ee7
6.Ce1 b5
7.Eb3 d6
8.c3 O-O
9.h3 Mb8
10.d4 Mbd7
11.c4 c6
12.cxb5 axb5
13.Mc3 Eb7
14.Eg5 b4
15.Mb1 h6
16.Eh4 c5
17.dxe5 Mxe4
18.Exe7 Bxe7
19.exd6 Bf6
20.Mbd2 Mxd6
21.Mc4 Mxc4
22.Exc4 Mb6
23.Me5 Cae8
24.Exf7+ Cxf7
25.Mxf7 Cxe1+
26.Bxe1 Txf7
27.Be3 Bg5
28.Bxg5 hxg5
29.b3 Te6
30.a3 Td6
31.axb4 cxb4
32.Ca5 Md5
33.f3 Ec8
34.Tf2 Ef5
35.Ca7 g6
36.Ca6+ Tc5
37.Te1 Mf4
38.g3 Mxh3
39.Td2 Tb5
40.Cd6 Tc5
41.Ca6 Mf2
42.g4 Ed3
43.Ce6
1/2-1/2