Defnyddiwr newydd

Rydyn ni\'n parchu dy briefatrwydd a wnawn ni ddim dosbarthu dy ebost i neb.
Fel aelod mae gen ti 7 diwrnod i symud wedi symudiad dy wrthwynebydd.

MAE RHAI POBL WEDI METHU COFRESTRU OHERWYDD NAD YDYN NHW WEDI DERBYN EBOST CADARNHAU WRTH Y WEFAN. MAE\'N DEBYG BOD RHAI CYFLENWYR EBOST YN ATAL EBOST O\'R WEFAN HON. OS NAG WYT TI\'N DERBYN EBOST O FEWN AWR I ANFON Y DUDALEN HON, ANFON EBOST I owen.llywelyn(at)gmail(dot)com YN NODI PA ENW DEFNYDDIWR RWYT TI EISIAU DEFNYDDIO AR GYFER CHWARAE GWYDDBWYLL AR Y SAFLE.

Rheolau:
1. Paid twyllo na gwneud dim byd ffug i godi dy radd. Mae hyn yn cynnwys defnyddio rhaglen gyfrifiadurol i dy gynorthwyo
2. Paid tramgwyddo eraill. Felly, dim rhegi, ymosodiadau geiriol, aflonyddu ayb.
3. Os mai hwn yw\'r tro cyntaf i ti ymweld heria rhywun am gem.

Rydyn ni\'n cadw\'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sy\'n torri\'r rheolau.

Gwybodaeth bersonol

Enw: *
(rho dy ddewis am enw chwarae)
Enw: *
(rho dy ddewis am enw mewngofnodi)
Cyfrinair: *
Cadarnhau'r cyfrinair: *
Ebost: *
(Rho gyfeiriad ebost dilys)
Dyddiad geni: / /
Rhyw:
Cyfeiriad1:
Cyfeiriad2:
Ble wyt ti'n byw?: Tref:
Sir: Côd post:
Gwlad:

 

(*) gorfodol; dy ddewis di yw llenwi'r gweddill ai peidio!

Adeiladwyd gwefan gwyddbwyll.com gan dyffrynaeron.org - cwmni gwefannau Cymraeg.