tudalen gartref gwyddbwyll.com
Tactegau | Defnyddio Cestyll | Defnyddio Marchog |

Defnyddio Cestyll
Rwyt ti'n gwybod sut mae symud Castell ac rwyt ti'n gwybod hefyd sut mae castellu. Dyma rai syniadau am sut i ddefnyddio Castell a sicrhau ei fod yn ddarn cryf ac nid yn ddarn ymylol a dibwys.

Ffeiliau agored a dyblu Cestyll
Mae synnwyr cyffredin yn dweud bod darn sy'n rheoli llawer o sgwariau yn fwy pwerus nag un sy'n rheoli ychydig. Mae castell sy'n rheoli ffeil yn gallu bod yn bwerus iawn, ac os yw honno'n ffeil agored mae'n fwy pwerus fyth. Ystyr ffeil yw rhes o sgwariau fertigol, neu res tuag at dy wrthwynebydd.

Yn y llun cyntaf mae Du'n symud y Castell i'r ffeil agored fel ei fod yn rheoli'r ffeil (neu linell) gyfan, ac yn yr ail mae'n gwneud hyn gyda'r Castell arall hefyd.

Yn y trydydd llun mae Du yn dyblu ei Gestyll ar y ffeil agored drwy symud Castell ochr y Frenhines draw, ei symud ymlaen sgwâr y symudiad nesaf, ac yna dod a Chastell ochr y Brenin y tu ôl iddo y symudiad wedyn.


Rheoli'r seithfed reng
Edrycha ar y llun gyferbyn. Mae Gwyn wedi symud ei Gastell i'r ffeil agored, a gall Du ddim symud ei Gastell i'r ffeil hon hefyd neu bydd Castell Gwyn yn ei gymryd.

Mae symudiad nesaf Gwyn hefyd yn un da. Mae'n symud ei Gastell i'r 'seithfed reng', sef y rheng ble mae Gwerinwyr ei wrthwynebydd yn dechrau.

Nawr mae'n bygwth dau Werinwr Du, a dim ond un o'r rhain all Castell Du ei amddiffyn.

Mewn gêm iawn mwy na thebyg na fydd cymaint â hyn o Werinwyr yn dal ar y seithfed reng, ond mae rhoi Castell ar y seithfed reng yn egwyddor pwysig, gwerth ei gofio a'i weithredu.


Siachmat rheng ôl
Mae'r ddau lun gyferbyn yn dangos pa mor bwerus a pheryglus all Cestyll fod.

Yn yr un ar y chwith mae Gwyn yn cael Siachmat drwy symud ei Gastell i reng ôl Du. All Brenin Du ddim symud ac mae felly'n Siachmat!

Yn y llun ar y dde mae Gwyn wedi dyblu ei Gestyll, ac er fod Castell gan Ddu i amddiffyn y rheng ôl, mae ar ben arno gan bod dau Gastell Gwyn yn ei wynebu. Er bod modd iddo gipio Castell cyntaf Gwyn, mae'r ail yn ennill y gêm drwy gipio Castell Du - Siachmat!

Cofia osgoi Siachmat rheng ôl drwy amddiffyn dy reng ôl neu sicrhau bod lle i'r Brenin ddianc.


Siachmat rheng ôl ar waith
Dyma enghraifft berffaith o 3 egwyddor sydd wedi cael eu trafod ar y dudalen hon, sef rheoli ffeil agored, dyblu cestyll a Siachmat rheng ôl.

Mae Du wedi symud ei gestyll i safle bwerus iawn drwy eu gosod ar y rheng agored a'u dyblu. Nawr mae'n barod i roi Gwyn mewn Siachmat!

Er bod y ddau liw yn gyfartal o ran darnau, gall Du ennill y gêm mewn tri symudiad. Tro Du i yw hi i symud.

Allu di weld sut mae'n ennill? Na? Rho glec i'r llun i ti gael gweld yr ateb.

dyma'r ateb!

Castell yn rheoli neu gornelu Marchog
Os gyrhaeddi di ran ola'r gêm a bod gen ti Gastell yn erbyn Marchog dy wrthwynebydd, mae modd i ti ddefnyddio dy Gastell i reoli Marchog.

Yn y llun gyferbyn mae'r Castell nid yn unig yn rheoli sgwariau pwysig (rhes a ffeil lawn), ond mae hefyd yn cadw'r marchog mas o'r gêm.

Fe weli di nifer o sefyllfaoedd tebyg os ei di ati i ddadansoddi gemau gan arbenigwyr.

 
Tactegau | Defnyddio Cestyll | Defnyddio Marchog |