Dyma rai pwyntiau allai fod o gymorth i ti wrth ddefnyddio'r safwe. Mae mwy i ddod!

 • Os wyt ti'n canfod problem, sgript sydd ddim yn rhedeg yn gywir, gwall cyfieithu, neu eisiau cyflwyno sylwadau neu awgrymiadau anfon ebost i gwyddbwyll(at)dyffrynaeron.org. Mae rhai darnau heb eu cyfieithu eto ac rwy'n ymwybodol o'r rhain!
 • Bob tro fyddi di'n mewngofnodi bydd modd i ti weld beth yw statws y gemau rwyt ti'n chwarae ar hyn o bryd, a p'un ai dy dro di yw hi neu tro dy wrthwynebydd. O roi clec i Chwarae gallu di symud neu astudio'r gêm.
 • I wahodd rhywun i chwarae yn dy erbyn rho glec i Heriau yn y prif ddewislen, a chlec i Gwahodd wedyn wrth enw'r chwaraewr.
 •  Os oes rhywun wedi dy wahodd/herio i chwarae bydd yr her yn ymddangos yn y brif ddewislen pan wnei di fewngofnodi. Mae'r botymau Derbyn a Gwrthod yn rhoi dewis i ti am sut i ymateb i'r her, ond does dim rhaid ymateb yn syth. Os wyt ti wedi bod yn chwarae cer nôl i'r brif ddewislen neu cadw lygad ar y dudalen heriau rhag ofn bod rhywun newydd dy herio.
 
 •  I symud darn ar y bwrdd rho glec i'r sgwâr, ac wedi iddo droi'n felyn rho glec i'r sgwâr mae'r darn i fod i symud iddo. Fel y gweli o'r llun dim ond y Brenin sydd angen symud wrth gastellu.
 • Mae modd i ti gynnal sgwrs gyda dy wrthwynebydd wrth chwarae. Gall hon fod yn sgwrs fyw neu dros gyfnod hirach - cyfle perffaith i ti drefnu gêm fyw gyda rhywun, trafod tactegau gwyddbwyll, neu falu awyr i dynnu ei sylw!
 • Mae modd i ti hefyd gynnig gêm gyfartal i dy wrthwynebydd drwy roi clec i Cyfartal, a bydd botymau Derbyn a Gwrthod yn ymddangos ar ei sgrin chwarae y tro nesaf i'r dudalen lwytho (o fewn eiliadau). Bydd neges yn ymddangos ar dy sgrin yn syth ar ôl iddo ymateb. Mae modd i ti ildio gêm hefyd!
 
 • Mae'r ystafell sgyrsio gyffredinol yn cynnig cyfle i ti drafod gyda phobl eraill sydd ar y wefan, a threfnu gêm fyw yn eu herbyn. Gallu di hefyd drafod unrhyw beth arall sydd ddim yn torri rheolau'r safle ynglyn â moesgarwch ayb. I ddechrau sgyrsio rho glec i Ystafell sgyrsio ar y brif dudalen - sef y dudalen Dewislen.
 • Mae modd i ti ddadansoddi dy gemau di dy hun a gemau pobl eraill drwy roi clec i'r gêm ac wedyn clec i Dadansoddi gêm. Mae'r botymau yn gwneud y pethau canlynol: |< nôl i ddechrau'r gêm, > symudiad nesaf, < nôl un symudiad, Chwarae symud drwy'r gêm fesul symudiad, G/D Gweld y gêm o safbwynt y lliw arall, Llwytho PGN llwytho'r gêm lawr fel dogfen testun. Mae rhestr o gemau sydd newydd orffen ar waelod y brif dudalen (Dewislen) os wyt ti eisiau edrych ar gêm a'i dadansoddi, neu cymer olwg ar gemau sy'n dal i gael eu chwarae drwy roi clec i Pob gêm a wedyn Dadansoddi gêm.
 • Mae'n bwysig bod cwcis wedi'i galluogi ar dy borwr i ddefnyddio'r safle.
 • Cafwyd rhai trafferthion gyda rhedeg y sgriptiau wrth gyfieithu i'r Gymraeg, yn enwedig ar Internet Explorer. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn ymwneud â defnyddio collnod mewn js alert. Os wyt ti'n canfod chwilod, neu eisiau cymorth pellach, anfon ebost i gwyddbwyll(at)dyffrynaeron.org. Diolch am ddefnyddio gwyddbwyll.com.
Chwarae dy chwarae!

PWYSIG: RHAID CANIATÁU CWCIS YN DY BORWR I DDEFNYDDIO’R SAFLE
Ar Mozilla Firefox Tasgau->Dewisiadau->Preifatrwydd->Cwcis-> tic i Galluogi cwcis a chlec i Iawn
Ar Internet Explorer mae rhywle yn Offer (Tools) -> Dewisiadau Rhyngrwyd (Internet Options) -> Diogelwch (Security), a Custom Level ar hen fersiynau -> a sleidio'r bar i'r gwaelod.