gwyddbwyll ar y we

Iaith:
Enw:
Cyfrinair: Wedi anghofio dy gyfrinair?

Rho glec fan hyn i greu defnyddiwr newydd

NEGES BWYSIG: Bydd Gwyddbwyll.com yn cau yn barhaol ar y 1af o Fawrth 2019.

Mae'r dechnoleg wedi symud yn ei blaen, a chod y wefan hon bellach yn hen ac anniogel.

Byddwn yn eich annog i ymuno â Lichess sy'n cynnig rhyngwyneb Cymraeg fel opsiwn.

Brenin gwyddbwyll.com ar hyn o bryd yw
1. f7f5

Gemaugwyddbwyll.com | Cofnodi Gemau | Cerdyn Sgorio Cymraeg


Yn wir, rhyw ddernyn gwyddbwyll ydyw dyn,
Tynged yn chware â hwnnw'i chware'i hun;
Ein symud ar glawr bywyd ôl a blaen,
A'n dodi 'mlwch yr Angau, un ac un.

Wyt ti'n gallu cyfrannu at greu adran gynhwysfawr ar Wyddbwyll ar Wicipedia Cymraeg?

canllawiau defnyddio gwyddbwyll.com | canllawiau (pdf) | sut i symud darnau gwyddbwyll | symud darnau (pdf)

tactegau gwyddbwyll: cyflwyniad | defnyddio cestyll | defnyddio marchog |

Mae gwyddbwyll.com yn defnyddio gwasanaeth gweinydd proffesiynol
cwmni gwe proffesiynol

owen.llywelyn(at)gmail(dot)com


Adeiladwyd gwefan gwyddbwyll.com gan dyffrynaeron.org - cwmni gwefannau Cymraeg.

Mae CompWebChess yn ddatblygiad o GNU WebChess 0.8.3 ac yn dod o dan TGG GNU (Trwydded Gyffredinol Gyhoeddus GNU).
I ddarllen y drwydded yn llawn cer i fan hyn. Dan y Drwydded Gyffredinol Gyhoeddus mae gen ti hawl i ddosbarthu a golygu'r côd gwreiddiol,
dim ond i ti gydnabod yr awduron gwreiddiol.